Saldes

Niçoise
Salade verte, tomates, thon, oeuf
Prix5.00 €
Poulet
Salade verte, tomates, poulet
Prix6.00 €